Arbetsmarknad på Lika Villkor! 

Arbetsmarknad på lika villkor slutrapport 2012, med samtliga konfererenser + inspel inkluderat


Nationell konferens

Program 11-12 december 2012.pdf

Bilaga Post-IT (1).pdf

Dokumentation Arbetsmarknad på Lika Villkor.pdf

Winnet - Min väg-SGA_2013.pdf

WinnetSverige_Inspel_Arb_markn_lika_villkor_final_2013.pdf  


Luleå 20 september

Arbetsmarknad på lika villkor.pdf

                                   
                       
   
 

Gävle 30 oktober
                                   
Dokumentation Regional Tillväxt på Lika Villor 30 oktober.pdf
                                   
Presentationer
                                   
     
                                  
   

                                   

                       

 

 Deligationen för Jämställdhet i arbetslivet
           

 OECD-rapporten Closing the gender gap (2012) OBS! Stor fil.
Uppdaterat av Erica Lindberg, 2014-03-07