HemOm Winnet SverigeNyheterBli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Projekt & rapporter
Winnet Centre of Excellence®
Forskning kring könsobalanser inom IKT
Publikationer och Rapporter
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Dokumentation från konferenser & seminarier
 
Winnet Centre of Excellence®
           
Winnet Centre of Excellence® är ett akademiskt nätverk som etablerats av Winnet Sverige. Nätverkets mål är att synliggöra befintlig forskning om Resurscentra för kvinnor, Winnets medlemmar. Genom att dokumentera erfarenheter och resultat från Resurscentran säkerställer nätverket att kunskapen analyseras och sprids. 

Winnet Centre of Excellence® arbetar för att öka förutsättningarna för att den kunskap som finns inom Resurscentran om hur jämställdhet kan integreras i den regionala tillväxtpolitiken kommer till nytta i utformandet av policyinsatser, Resurscentra aktiviteter och forskningsstudier om Resurscentra. Nätverket ska i nära samarbete med den akademiska världen, Resurcentran och beslutsfattare skapa goda förutsättningar för fortsatt forskning om Resurscentra i både Sverige och EU.

Etableringen av nätverket finansierades av Tillväxtverkets program Resurscentra för kvinnor, inom ramen för Svenska Institut projektet Winnet Center of Excellence ® 2013 samt det SI finansierade projektet Tematiskt partnerskap Winnet BSR (2014-2016)

 


Winnet Centre of Excellence.pdf

Huvudrapport_Utveckling av Sveriges_kunskapsintensiva_Innovationsystem_2011_04.pdf 

           


     The Winnet Centre of Excellence® serien

The Winnet Centre of Excellence® serien är en årlig publikation som ger ut på engelska. Här hittar du serie ett, två och tre. 

Serie 1
Serie 1 med fokus på ojämställdhet ur ett ekonomiskt- och förvaltningsperspektiv.Serie 2

Serie 2 med fokus på utveckling och förvaltning ur ett kvinnoperspektivSerie 3

Serie 3 med fokus på mångfald


Serie 4
Serie 4 med fokus på Hållbarhet - jämställdhet - kvinnor

Tips - Forskning kring genus och innovation
                   

Antologin "Promoting innovation - Policies, practices and procedures" med erfarenheter från tio års forskning om genus och innovation finns att ladda ned gratis på

www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Promoting-Innovation


 


Slutrapport MUCF
Slutrapportering MUCF Demokratiseringssträvanden genom regionalisering i en brytningstid.pdf
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-03-22
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum