HemOm Winnet SverigeNyheterBli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Projekt & rapporter
Winnet Centre of Excellence®
Publikationer och Rapporter
Aktuella projekt
Winnet Sveriges Innovationsagenda 2015–2020
Winnet Radio
Avslutade projekt
Dokumentation från konferenser & seminarier
Aktuella Projekt


FEM ROM YOUTH ACTION
FEM ROM YOUTH ACTION är ett projekt vars syfte är att utveckla en strategi för att stärka romska kvinnor och flickor efter Covid-19. Projektet drivs tillsammans med Europeiska kommissionen under Erasmus+ Small Scale Partnership i Grekland, Belgien och Sverige.

Projektet fokuserar på: 

- Kartlägga och dra lärdomar från Covid-19 pandemin genom att sammanföra romska kvinnor, intressenter och företrädare från den offentliga sektorn.

- Uppdatera och uppgradera de nationella strategierna för integrering av romer i partnerländer. 

- Forska och utveckla nuvarande praxis för att stötta romska kvinnor och ungdomar i Europa. 

- Strategisk planering och förslag för romsk, resande kvinnor och ungdomsaktiviteter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

- Politiska rekommendationer för Roman Youth Action
I april presenterade FEM ROMA YOUTH ACTION projektets resultat och slutsatser under en konferens i Thessaloniki, Grekland. 

Här
kan du läsa mer om projektet.


In English
FEM ROM YOUTH ACTION is a project that aims to develop a strategy to empower ROMA and Traveler Women and Girls after COVID-19. The project is co-founded by the European Commission under the Erasmus+ Programme, KA210 - Small Scale Partnerships in Youth in Greece, Belgium and Sweden.
The objectives are: 

- Mapping the situation and drawing lessons from the Covid-19 crisis by bringing together Romani women, stakeholders and public sector representatives

- Updating and upgrading National Roma Integration Strategies in partner countries

- Researching and elaborating on the good practices used to support Romani women and youth in Europe

- Policy planning and strategy proposal for Roma and Traveler Feminism and Youth Activism on local, regional, national and international level

- Policy recommendations for Roman Youth Action
In April FEM ROMA YOUTH ACTION held a conference in Thessaloniki - Greece, where the results and findings throughout the project were discussed.

Click here to learn more about the project. 

 
Women 4 Edu projektet
Women 4 edu är ett Erasmus+ Small Scale Partnership projekt med huvudsyftet att öka så att fler kvinnor får en anställning genom övning med icke-konventionella metoder som projektet grundar sig på. Partners i projektet är Winnet Sverige, Tribeka Training Lab och Format Formazione Tecnica.

Målet är att öka kompetensen hos tränarna som arbetar med 40 arbetslösa kvinnor, genom nya träningsmetoder i Spanien, Sverige och Italien. Det kan vara till exempel improvisationsteater som hjälper till att utveckla tvärgående kunskaper som problemlösning och att bli en bra medspelare. Tränare från de tre organisationsdeltagarna kommer att experimentera med nya utbildningsmetoder baserade på spelsimulering för att utveckla kvinnors mjuka färdigheter för att hjälpa till att söka jobb.
Winnet Sverige bidrar till projektet med fokus på utrikesfödda 40+ kvinnor.

Utbildning
I slutet på maj genomfördes en kreativ testutbildning under 5 dagar, på SFI utbildningen i Gävle. Projektet samarbetar med Gävle kommun och Winnet Malmö.
Projektet arbetar för att testa och experimentera hur ökad kompetens hos utbildare, som arbetar med kvinnliga migranter, kan påverkas.

Under dagarna i Gävle gavs lärarna möjlighet att testa vad de lärt sig under utbildningen som tidigare genomförts i Italien under 2022-2023.


Veckan började med dramaövningar och teoripass kring kommunikation och fortsatte med en dag ute i Högbo med kanottur, skogsbad och arbete med känslokort. De följande två dagarna fylldes med reflektion, teoripass
Jag som barn- jag nu, om samarbete och övningar i form av brobygge och målning. Sista dagen på kursen spenderades med att reflektera över ämnet Jag i framtiden. Gruppen genomförde kursutvärdering och avslutades med fika och utdelning av certifikat. 

Läs mer om projektet på dess Facebook-sida.