Projekt & rapporter


Winnet Sverige bedriver projekt inom flera områden med fokus på samarbete och samverkan. Winnet Sverige och Tillväxtverket, har en gemensam avsiktsförklaring och Winnet Sverige har även kontinuerlig kontakt med näringsdepartementet och andra nationella aktörer t ex Sveriges Kommuner och Landsting och Jordbruksverket.

Winnet Sverige samarbetar även med andra aktörer t ex IFS, Coompanion, Folkrörelserådet och Hela Sverige ska Leva etc.

Publikationer och rapporter
                            
 

Uppdatera projektkatalogen!

Du lägger väl in information om nya projekt och uppdaterar dina pågående projekt.  

Klicka härForskarmöte Jämställd IT

 Klicka här för att se filmer från forskarmöten


Vad är ett kapitaliseringsprojekt?
Läs mer här:

Capitalisation_brochure_2009[.pdf (1.66 MB)


Uppdaterat av Lina Andersson, 2015-10-23