Projekt & rapporter


Här kan du läsa mer om Winnet Sveriges projekt och rapporter. Winnet Sverige driver projekt och skriver rapporter där vi strävar efter:

att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
att kvinnors och mäns insatser värderas lika

 


                            
 

Aktuella projekt

Forskarmöte Jämställd IT

 Klicka här för att se filmer från forskarmöten


Vad är ett kapitaliseringsprojekt?
Läs mer här:

Capitalisation_brochure_2009[.pdf (1.66 MB)


Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-12-07