HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Om Winnet Sverige
Verksamheten
Bli medlem
Samarbetspartners
Styrelse
Verksamheten 

Winnet Sverige arbetar med kvinnors delaktighet och jämställda medverkan i tillväxt- och utvecklingsarbete, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Arbetet bedrivs inom olika teman t ex kvinnors arbetsmarknad, integration, entreprenörskap och företagande, ledarskapsfrågor, hälsa, kvinnor och teknik och unga kvinnors villkor och möjligheter.

En av grundidéerna med resurscentra och nätverk är att de skall utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. En viktig uppgift är därför att bidra till att resurscentraarbetet stärks på det lokala planet för att med samlade krafter kunna stärka och bibehålla kvinnors möjligheter till egen försörjning genom utbildning, anställning eller eget företag.

Winnet Sveriges styrelse har ledamöter från hela Sverige. Genom riksdagsbeslut finns sk verksamhetsbidrag för finansiering av verksamhet vid lokala och regional resurscentra. Medlen söks hos Tillväxtverket.

Nya nätverk
Nordiskt samarbete - Winnet Sverige vill utveckla och öka samarbetet och nätverket mellan de nordiska länderna och länder runt Östersjön.
Det pågående samarbetet med länderna kring Östersjön och i övriga Europa utvecklas nu vidare till länderna öster om EU med aktiva resurscentra i Armenien och pågående dialoger i Turkiet, Georgien och Ukraina

Befintliga nätverk
Winnet Sverige ska fortsätta arbetet med att ta tillvara på landsbygdens kompetens- och utvecklingsmöjligheter i det nationella nätverket för landsbygdsutveckling tillsammans med Jordbruksverket, Hela Sverige ska leva, med flera.

Dokument


KRITERIER             
Kriterier för medlemskap i Winnet Sverige 2014


STADGAR
Stadgar för Winnet Sverige 2014


VERKSAMHETSPLAN/
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Winnet Verksamhetsplan 2020
Winnet Sverige Verksamhetsberättelse 2019
Winnet Sverige Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Winnet Sverige Verksamhetsplan 2018

Årsmötesprotokoll 2018


Resurscentra för kvinnor -
Tillväxtverket
                            www.tillvaxtverket.sel                     Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-12-07
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum