Medlemsorganisationer

Winnet Sverige är en paraplyorganisation för kvinnors regionala och lokala resurscentrum, Winnets medlemsorganisationer. Våra medlemsorganisationer utvecklas och arbetar utifrån lokala behov.

Winnet Sverige är uppbyggd för att på bästa sätt möjliggöra kunskapsutbyte mellan medlemmarna och Winnet Sverige. Medlemmarna väljer Winnet Sveriges styrelse på årsmötet och under verksamhetsåret finns en fortlöpande dialog med medlemmarna i olika medlemsträffar. 

Lokala och regionala resurscentra kan ansöka om medlemskap i Winnet Sverige. Privatpersoner som vill stödja Winnet Sveriges verksamhet kan bli stödmedlem. Läs mer om medlemskap här.                                                          
 Våra medlemmar

EDCS, Equality Development Center Skaraborg
 

Femnet  


Jämställd Utveckling Skåne


Kvinnocenter i Bergsjön


The New Swedish Women Resurscentrum (NEWS-RRC)

Winnet Gävleborg


Winnet Kristianstad


Winnet Kronoberg


Winnet Laholm
 

Winnet Malmö


Winnet Sundsvall, Västernorrland
 


Winnet Västra Götaland
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-08-09