Landsbygd på Lika Villkor! 
           
Ett mer jämställt landsbygdsprogram 2014

Winnet Sverige inbjöd i samverkan med flera nationella, regionala och lokala aktörer in till en konferens den 3-4 oktober 2011. Konferensen gästades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Deltagarna enades om sju punkter att lyfta fram som viktiga för ett jämställt landsbygdsprogram och dessa överlämnades till landsbygdsministern.

De sju punkterna för ett mer jämställt landsbygdsprogram (pdf)

Ytterligare information och dokumentation finns här.
          

Winnet Sverige LBRD 2012.pdf

Goda_exempel_landsbygd_resurscentra2012.pdf                                               
                                               
                       

 

           

           

           
Uppdaterat av Erica Lindberg, 2013-04-22