HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Nyheter
3 september 2018
PRESSRELEASE från WINNET SVERIGE REGERINGEN TVINGAR KVINNOCENTRA ATT LÄGGA NER
PRESSRELEASE från WINNET SVERIGE
REGERINGEN TVINGAR KVINNOCENTRA ATT LÄGGA NER
Winnet Sverige slår nu larm då regeringen har valt att dra bort vårt statsbidrag och verksamhetsstöd för att säkerställa kvinnors 
inflytande på och deltagande i och för en hållbar jämställd regional tillväxt och utveckling. 
Vi befarar att regeringens beslut får negativa konsekvenser både för jämställdheten och demokratin.
 Redan idag går 80 procent av de regionala medlen, inklusive EU-medel, till mansdominerade områden och aktörer. 
Med den nya strategin är risken stor att den skillnaden kommer att öka.
2015 ändrade regeringen sin strategi för de olika områdena inom regional tillväxt. 
På mycket oklara grunder ströp man statsbidrag och verksamhetsstöd för Winnet Sverige. 
Detta trots att Winnet Sverige sedan 2000 talet har verkat och haft uppdraget 
att öka kvinnors inflytande och demokratiskt deltagande i samhällsutvecklingen 
inom ramen för regional tillväxts olika områden.
Före regeringens strategiförändringa hade Winnet Sverige över 6 500 medlemmar organiserade
 i 89 regionala och lokala resurscentra för kvinnor i hela landet. 
De senaste åren har flertalet av dessa resurscentra tvingats stänga ner på grund av utebliven offentlig basfinansiering.
Winnet-modellen, en svensk modell för kvinnors inflytande och påverkan i samhället på alla nivåer, 
har ända sedan starten använts för att strategiskt säkerställa en jämställd regional hållbar tillväxt. 
Modellen har haft stor framgång, bland annat genom att i samarbete med lokala aktörer bidra till
att fler nyanlända kvinnor har fått jobb och meningsfull sysselsättning och nätverk.
Dessutom har metoder för hur man kan implementera kunskap om jämställd vägledning tagits fram. 
Analyser av hur fördelning av EU- och nationella medel fördelats har tagits fram, 
samt när det gäller projekt och företagsstöd till kvinnor och män i Mellersta Norrlands Strukturfonds partnerskap.
Winnet-modellen har även spritts utanför Sverige med framgång, bland annat till Armenien, 
samt fortsätter att spridas i Östliga partnerskapets länder.
I forskningsstudien ”Demokratiseringssträvanden genom regionalisering i en brytningstid” lyfter där 
Malin Rönnblom, professor vid Umeå Universitet, fram problematiken med regeringens nya strategi: 
Det finns anledning för myndigheter, kommuner och landsting att vara medvetna om att avskaffandet av 
resurscentraprogrammet innebär att staten överger en tidigare dubbel strategi om civilsamhällelig mobilisering 
och jämställdhetsintegrering, för att fokusera på den förvaltningspolitiska integreringsstrategin.”
Winnet Sverige ifrågasätter starkt att regeringen nu skrotar vår verksamhet och kastar vår mångåriga erfarenhet på sophögen. 
Vi kallar därför till presskonferens i Göteborg.
Vi bjuder på frukost och kaffe
____________________________________________
Göteborg 2018-09-03
Presskonferens den 05 september 2018, kl 09.30,
adress:Winnet Västra Götaland, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg
För mer information kontakta:
Carina Larusson, styrelseledamot; tel:031- 13 61 75 / 0706-10 64 30
Britt-Marie Torstensson, Winnet Sveriges ordförande: tel: 0702 60 12 77
Läs mer på:www.winnetsverige.seWinnet Sverige är en ideell organisation som är pådrivande för en jämställd tillväxt 
där kvinnor deltar i samhällsutvecklingen på lika villkor.Verksamheten är samarbete i partnerskap och nätverk för regional utveckling, 
både nationellt och internationellt. Vi synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.
Winnet Radioprogram om regional hållbar tillväxt finner ni här;https://soundcloud.com/winnet_radio/annika- mattias
Besök gärna följande länk för att finna sammanställning av svar från Riksdagens partier;
http://winnetsverige.se/web/page.aspx?refid=7&newsid=172417&page=1
En jämn könsfördelning av makt och inflytande i samhället är en utgångspunkt för Winnet Sveriges arbete. 
Genom gemensamt arbete nationellt och i samverkan med andra organisationer och samhällets institutioner; lokalt, nationellt och internationellt,
 sprider vi kunskap och påverkar attityder till jämställdhet.

Uppdaterat av Lina Andersson, 2018-09-04
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle
Provided by Webforum