HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Nyheter
18 september 2015
Budgetpropositionen 2016: Förväntningarna höjs på den feministiska regeringen

Budgetpropositionen 2016: Förväntningarna höjs på den feministiska regeringen

Winnet Sverige är medlemmar i paraplyorganisationen för svensk kvinnorörelse Sveriges Kvinnolobby. Sveriges Kvinnolobby kommenterar budgetpropositionen 2016:

Sveriges Kvinnolobby välkomnar regeringens ambition att jämställdhetsintegrera budgeten, men efterlyser fler och mer strukturella reformer för jämställdhet i budgetpropositionen.

- Sedan 1994 är jämställdhetsintegrering den strategi som ska användas för att nå jämställdhet. Tio år senare lanserar regeringen begreppet jämställdhetsbudgetering. Äntligen kan vi börja prata om vilka åtgärder som behövs för att nå jämställdhet istället för att bara fokusera på att det ska finnas jämställd statistik, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

En annan välkommen satsning är att regeringen utökar utvecklingsprogrammet för att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering till att omfatta 41 myndigheter istället för 18.

- Det är bra att myndigheter ges ett tydligare uppdrag. Både Riksrevisionen och flera statliga utredningar har efterlyst en bättre styrning av jämställdhetspolitiken. Men vi hade också velat se en särskild Jämställdhetsmyndighet med uppdrag att genomföra regeringens jämställdhetsmål, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

En grupp som fortfarande missgynnas i budgeten är de kvinnliga pensionärerna. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att skatten på pensioner sänks. Det är dock viktigt att regeringen noga följer hur skattesänkningarna påverkar kvinnor respektive män på sikt.

- Idag lever 150 000 kvinnliga pensionärer i Sverige på en inkomst under EU:s fattigdomsgräns. För dem krävs akuta insatser. För att hjälpa de allra fattigaste pensionärerna som till större del är kvinnor hade det varit mer effektivt att höja garantipensionen, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

I budgeten föreslås att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen ska reserveras för vardera föräldern och att jämställdhetsbonusen avskaffas. Dessutom ska föräldrapenningens grundnivå höjas från 225 till 250 kronor per dag.

- En reserverad månad i föräldraförsäkringen är efterlängtad och vi hoppas att det är ett steg mot en individualisering. Men regeringen måste också se över flexibiliteten i föräldraförsäkringen som leder till att många kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden under långa perioder. Föräldraförsäkringen kan skapa inlåsningseffekter för vissa grupper av kvinnor på samma sätt som vårdnadsbidraget har gjort, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Läs Sveriges Kvinnolobbys utvecklade kommentarer till budgetpropositionen 2016 här.


Uppdaterat av Lina Andersson, 2015-10-20
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle
Provided by Webforum