HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Verksamhet
Insatsområden
Entreprenörskap & Innovation
Kompetensförsörjning & arbetsmarknad
Tillgänglighet & IT
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling
Winnets arbete för Landsbygd på Lika Villkor
Landsbygdsnätverket
Forskning
Rapporter
Länkar
Internationella samarbeten / International cooperation
 Rapporter

Här hittar du rapporter som berör frågan om landsbygd på lika villkor.


 Winnet Sverige LBRD 2012.pdf

Goda_exempel_landsbygd_resurscentra2012.pdf

Landsbygd pa lika villkor_Inlaga (1).pdf

Jämställdhet i genomförandestrategierna_för landsbygdsprogrammet.pdf
Rapport från Glesbygdsverket. Denna rapport redovisar hur länsstyrelserna och Sametinget har integrerat
jämställdhet i sina genomförandestrategier för Landsbygdsprogram för Sverige 2007-
2013.

Kommunikationsplan+Jämställdhet+i+landsbygdsprogrammet+13+dec+2011.pdf
Under våren 2011 sammanställde Länsstyrelsen i Stockholm kunskaper och erfarenheter kring hur myndigheter arbetat för ökad jämställdhet inom ramen för landsbygdsprogrammet. Resultatet blev denna kommunikationsplan med förslag till hur län kan arbeta på ett strukturerat sätt med jämställdhet.

Jämställdhetsstrategi för skogsindustrin.pdf
Ett led i regeringens arbete med ökad jämställdhet inom skogsnäringen är framtagandet och genomförandet av
denna jämställdhetsstrategi. Jämställdhetsstrategin är begränsad att enbart omfatta skogsbrukssektorn.

Kort_information_om+arbetet_Arbetsgrupp_jämställdhet_2009_till_webb.pdf
I rapporten från Landsbygdsnätverks arbetsgrupp för jämställdhet hittar du mer information om vilka som deltagit, syfte och olika målsättningar för arbetet.     

Ungdomsbarometern.pdf
Online-undersökning om unga och landsbygden. Siffrorna visar bland annat unga tjejer och killars vilja att bo på landsbygden och deras intressen.

Företagande på landsbygden_Stad eller land_Gör det någon skillnad.pdf
Rapport från Jordbruksverket.I förhållande till stadsområden driver en större andel av landsbygdens befolkning egna företag, de flesta utan anställda. Antalet företag på landsbygden ökar trots att befolkningen marginellt minskar. Andelen kvinnor och utlandsfödda som driver företag är lägre på landsbygden än i staden.

Kvinnor+och+företagsstöd+slutversion.pdf
Under åren 2008 till 2010 kom drygt 10000 ansökningar om företagsstöd in till handläggande länsstyrelse. Drygt en tredjedel av dessa kom från företag som var andra bolagsformer än enskild firma. Bland de företag som hade organisationsformen enskild firma stod i 23 procent av fallen en kvinna bakom ansökan, medan 77 procent kom från män. I denna kartläggning visar det sig att cirka 79 procent av ansökningarna från kvinnor godkänts medan 85 procent av männens ansökningar godkänts.

Vem leder våra landsbygdsföretag?
En uppföljning av Jordbruksverkets rapport ”Företagandet på landsbygden” från 2009, med särskild fokus på mångfald. Kartläggningen är gjord för alla landets företag i landsbygdskommuner och i stadskommuner, men också för de företag som hittills har sökt företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.
 
Uppdaterat av Erica Lindberg, 2014-05-09
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum