HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Verksamhet
Insatsområden
Entreprenörskap & Innovation
Kompetensförsörjning & arbetsmarknad
Tillgänglighet & IT
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling
Winnets arbete för Landsbygd på Lika Villkor
Landsbygdsnätverket
Forskning
Rapporter
Länkar
Internationella samarbeten / International cooperation
 
Landsbygdsnätverket

Grupp Jämställdhet


Göra jämt

Hur agerar vi så att landsbygdsprogrammets medel fördelas jämnare mellan män och kvinnor? Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp har låtit ta fram en film och ett diskussionsmaterial som är tänkt ska kunna användas av handläggare och chefer och andra som arbetar för att nå landsbygdsprogrammets mål.

Materialet går att beställa via Landsbygdsnätverkets kansli.

Filmen är till stor del koncentrerad till de problem som finns idag medan det skriftliga materialet riktar in sig på förslag till lösningar. Tanken är att materialet ska stimulera till diskussion om de här frågorna. Men det behövs mer än en eftermiddag för att ta fram nya metoder och förhållningssätt. Bäst fungerar materialet för återkommande möten. Under vidare läsning hittar du fördjupningsmaterial.

För länsstyrelsefolk anordnades i februari 2010 en retorikdag i Stockholm om hur man kan arbeta vidare med materialet. Dokumentation från retorikdagen hittar du också under vidare läsning. Det är att föredra om leadergrupper och länsstyrelser kan föra en gemensam diskussion om dessa frågor.

För mer information om Göra Jämt

 
 

Uppdaterat av Erica Lindberg, 2014-05-09
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum