HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Verksamhet
Insatsområden
Entreprenörskap & Innovation
Kompetensförsörjning & arbetsmarknad
Tillgänglighet & IT
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling
Winnets arbete för Landsbygd på Lika Villkor
Landsbygdsnätverket
Forskning
Rapporter
Länkar
Internationella samarbeten / International cooperation
 Landsbygdsutveckling
- hela samhällets utveckling
 Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. De resurser som finns på landsbygden är en viktig del i att bygga en hållbar utveckling. Hur dessa resurser används har också stor påverkan på kvinnors och mäns möjligheter och villkor på landsbygden. Det är viktigt att vi kan skapa en levande bygd där både kvinnor och män får möjlighet att verka och leva. 

Ett mer jämställt landsbygdsprogram 2014

Winnet Sverige inbjöd i samverkan med flera nationella, regionala och lokala aktörer in till en konferens den 3-4 oktober 2011. Konferensen gästades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Deltagarna enades om sju punkter att lyfta fram som viktiga för ett jämställt landsbygdsprogram och dessa överlämnades till landsbygdsministern.

 Skogsbruk
                                                                                Bildkälla: Fotograf Magnus Fröderberg/norden.org

 Studier och rapporter visar att det finns skillnader mellan könen. Exempelvis är andelen kvinnor som driver företag på landsbygden lägre än i staden. Det finns också stora skillnader mellan kvinnor och män i andel beviljade stöd inom landsbygdsprogrammet. I en rapport från Jordbruksverket (2011:8) visar det att andelen kvinnor är högre bland de företag som fått avslag på sina ansökningar om företagsstöd från Landsbygdsprogrammet än bland dem som fått stöd.

Winnet Sverige bevakar och arbetar aktivt för en landsbygdsutveckling på lika villkor oavsett kön.


 


           
Tips på länkar
Jordsbruksverkets rapporter
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/landsbygdsutveckling/jamstalldhet-och-mangfald/index.html
 

 

Rapport om Jämställdhet och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet 2007-2012
http://www.jordbruksverket.se/download/18.23f3563314184096e0d276d/1381411363275/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsrapport+Caroline+Wigren+3.2.04-692013.pdf

Ytterligare information och dokumentation finns här.

​​​


Uppdaterat av Erica Lindberg, 2014-08-27
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum