HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Verksamhet
Insatsområden
Entreprenörskap & Innovation
Kompetensförsörjning & arbetsmarknad
Tillgänglighet & IT
Winnet Digitala Agenda
Landsbygdsutveckling
Internationella samarbeten / International cooperation

Digitala Agendan
Winnet Sverige är en av signatärerna av den digitala agendan – IT i människans tjänst, och vi delar det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi vill vara en aktiv partner i arbetet för att nå det högt ställda målet i agendan att jämställdheten inom it ska öka kraftigt till år 2020.

Under Winnet Sverige-dagarna 2013-03-21 -- 2012-03-22 lanserade Winnet Sverige därför sin Digitala agenda, som du hittar här i fullversion
"Digitala agenda". Winnet Sveriges Digitala agenda överlämnades mötets första dag till regeringens representant Henrik Ishihara, politiskt sakkunnig hos IT-minister Anna-Karin Hatt.

 

Britt-Marie Thorstensson, Winnet Sverige lämnar över Winnet Sveriges Digitala agenda till Henrik Ishihara, politiskt sakkunnig hos IT-minister Anna-Karin Hatt

I agendan framgår bland annat att Sverige står inför stora utmaningar när 5 procent kvinnor tar examen som civilingenjörer i datateknik. När det är en lägre andel kvinnor som är dataspecialister i yngre än i äldre åldersgrupper. När 16 procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning aldrig använt internet. När de största skillnaderna mellan kvinnors och mäns digitala delaktighet finns bland låginkomsttagare.

Winnet Sverige föreslår en partnerskapsplattform för jämställd it där vi tillsammans med andra signatärer kan ta oss an utmaningarna i den digitala agendan.


.

 

Länkar

Regeringens sida om arbetet med Digitala Agendan, samt

IT i människans tjänst - En digital Agenda för Sverige
                                            
Uppdaterat av Erica Lindberg, 2014-10-09
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum