Hem
Om Winnet Sverige
Nyheter
Kalender
Medlemsinformation
Entreprenörskap & Innovation
Kompetensförsörjning & arbetsmarknad
Landsbygdsutveckling
Tillgänglighet & IT
Winnet Centre of Excellence & Forskning
Internationella samarbeten
Dokumentation konferenser & seminarier
Projekt
Samarbetspartners
Galleri
Länkar
In English
Sök
Kontakta oss
Logga in

Välkommen till 
Winnet Sverige

Se filmen "Winnet BalticSea"

Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor.

Winnet Sverige är en ideell organisation med nätverkande som metod på alla nivåer i vårt arbete . Den röda tråden i Winnet Sveriges verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk både nationellt och internationellt. Vi synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt


Läs mer om Winnet Sverige

__________________________________________________________________

                       


Projekt

Jämställd IT
Gender ICT
                                   

 Läs mer/Read more »
 

Verksamhetsledar-utbildning:
Att driva ett resurscentrum framgångsrikt. Dokumentation -
hittar du här »

 

 

Winnet Sverige 
Medlemserbjudande!

Nu kan du få hjälp med en hemsida som skapas från Winnet Sveriges profil.
                                    Läs mer »


                                    

 Följ oss på:Följ Winnet Sverige

 

Winnet Sverige • Kansli: Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle • Ekonomi: Pilgatan 25, 721 30 Västerås
Provided by Webforum