5 december 2022
Winnet Sverige är med i Eastern Partnership Network!
Winnet Sverige är med i Eastern Partnership Network, Nätverket för östligt partnerskap. Detta nätverk består av 36 olika civilsamhällsorganisationer från Sverige och har som mål att stärka samarbetet med de östliga partnerskapets stater och Ryssland. Vi är med i delegationen för Forumet som hålls den 5-7 december i Prag. 
Det är vår ordförande Britt-Marie S. Torstensson som åker.
Ni kan läsa mer om partnerskapet här.
Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-12-05