13 oktober 2022
Vi är partners i projektet Women for EDU!

Women for EDU är ett Erasmus projekt som handlar om att  öka kompetensen hos tränare som arbetar med arbetslösa kvinnor över 40 år genom nya träningsmetoder i Spanien, Sverige och Italien. Målet är att öka kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden, detta är något som vi som partners ska bidra till genom vår kunskap.

Ni kan läsa mer om projektet på dess Facebook-sida.
Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-10-13