22 maj 2022
Vi jobbar vidare efter Sveriges första kvinnoriksdag!


Sveriges första Kvinnoriksdag genomfördes 19-20 maj 2022, i andra kammarsalen i Riksdagen. Detta är ett initiativ av Winnet Sverige i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer, SKO, Riksdagens 1:a och 2:a vice talman, kvinnliga representanter från alla riksdagspartier tillsammans med särskilt inbjudna experter, sakkunniga, Winnet Sveriges medlemmar och SKOs medlemmar. Detta gjordes för att diskutera och utveckla förslag på lösningar gällande kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhetspolitiska målet, inför kommande omställning och ny-industrialisering med ett jämställdhetsperspektiv.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var en av talarna tillsammans med professor Innovation och entreprenörskap, Malin Malmström, Luleå Tekniska Universitet. Under Kvinnoriksdagen arbetades det kring frågorna i arbetsgrupper och den 20 maj avslutades allt med presentationer av förslag till ledamöterna i Riksdagen. Winnet Sverige och SKO kommer att följa upp och ta tillvara på kunskaperna för att fortsätta arbetet med att säkerställa kvinnors deltagande på lika villkor och med samma förutsättningar som män, i den pågående samhällsomvandlingen, ny-industrialisering, gröna näringar i regional tillväxt och  landsbygdsutveckling.

Är du mer intresserad av frågorna?
Lyssna på våra intervjuer i Winnet Radio med Malin Malmström och Clara Berglund!

Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-05-25