25 oktober 2021
FN:s Kvinnokommission 2022


Den sextiosjätte upplagan av CSW kommer genomföras 14-25 mars 2022.

Huvudtemat för 2022 är att uppnå jämställdhet och stärkandet av alla kvinnor och flickor gällande klimatförändringarna, miljö- och katastrofriskreduceringspolicys och program. Inför mötet har Sveriges Kvinnolobby, där Winnet Sverige är medlemmar, skickat in ett skriftligt uttalande.

Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-10-25