Här nedan finns uppdaterad information om vad Winnets medlemmar har på gång:


Winnet Malmö- Alla röster räknas

Winnet Malmö arbetar just nu med ett projekt tillsammans med myndigheten för civilsamhällsfrågor, MUCF och Malmö stad. Projektet går ut på att stärka demokratin och öka valdeltagandet. Projektet har namnet Alla röster räknas. Det går ut på att valambassadörer som kan svenska arabiska, persiska, somaliska och dari ska lära sig mer om demokrati, valsystemets grunder och hur beslut fattas i Sverige.
Ni kan läsa mer om projektet på Winnet Malmös Facebooksida.
Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-09-07