Den 19-20 maj 2022 genomförde Winnet Sverige tillsammans med Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges första Kvinnoriksdag i Riksdagens andra kammare. 
Detta gjordes för att diskutera och utveckla förslag på lösningar gällande kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhetspolitiska målet, inför kommande omställning och ny-industrialisering med ett jämställdhetsperspektiv.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var en av talarna tillsammans med professor Innovation och entreprenörskap, Malin Malmström, Luleå Tekniska Universitet.

Under Kvinnoriksdagen arbetades det kring frågorna i arbetsgrupper och den 20 maj avslutades allt med presentationer av förslag till ledamöterna i Riksdagen.

Winnet Sverige och SKO kommer att följa upp och ta tillvara på kunskaperna för att fortsätta arbetet med att säkerställa kvinnors deltagande på lika villkor och med samma förutsättningar som män, i den pågående samhällsomvandlingen, ny-industrialisering, gröna näringar i regional tillväxt och  landsbygdsutveckling.

Ni kan läsa vår rapport med samlade kvar efter Kvinnoriksdagen här.

Vår ordförande Britt-Marie S Torstensson höll ett anförande under Kvinnoriksdagen. Ni kan se henne anförande här.

Malin Malmström höll ett anförande om , henne kan ni lyssna på här.

Under Kvinnoriksdagen hade hölls flera panelsamtal. Här kan ni höra det om kvinnors arbetsmarknad och företagande. Här kan ni titta på det om omställning och nyindustrialisering.

Det finns även sammanfattande video från dagarna att hitta på Sveriges Kvinnoorganisationers youtubekanal.

Är ni intresserade av att höra mer från våra talare?
Här
kan ni lyssna på Winnet Radios intervju med Malin Malmström.
Uppdaterat av Jenny Österberg, 2022-09-23