Kvinnor-ekonomi och demokrati med Lena Josefsson

Lena Josefsson öppnade Winnet Sveriges årsmöte 2021 med en inspirerande föreläsning om Kvinnor-ekonomi och demokrati. 

Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-04-29