European Strategy Baltic Sea Forum for Gender Equality and Growth 3.0

Winnet Sverige har påbörjat ett projekt vars syfte är att etablera ett EU-Östersjö Forum för Jämställdhet och tillväxt 3.0 inom Östersjöstrategin.

Forumets mål kommer att vara att försäkra jämställdhetsintegrering, att jämställdhet mellan kvinnor och män säkerställs i alla modeller och metoder som används för innovation, entreprenörskap och tillväxt. Projektet kommer även fokusera på att implementera jämställdhetsintegrering på en makro regional nivå och med ett multigovernance perspektiv.

Projektet genomförs i samarbete mellan flera aktörer; NGO ETNA, Winnet Center of Excellence ®, at Stettin University, Poland, Umeå Kommun, Norden International, SKEN, Women’s Baltic Peacebuilding Initiative, Winnet Armenien, Women Resource Centre Network Armenien, Goris kommun i Armenien och Baltic Institute of Finland; NGO

Projektet kommer startas med möten och seminarium där vi gör en behovsanalys av vad som krävs för att uppnå och säkra jämställdhetsintegrering i alla modeller och metoder som används för innovation och tillväxt inom entreprenörskap. Under projektets gång kommer vi anordna möten och tillfällen för att utbilda varandra samt utvärdera varandras arbete för att fastställa hur vi på bästa sätt kan etablera ett Europeisk Östersjö-forum för jämställdhet och tillväxt 3.0.

Projektet kommer avslutas med en EUSBSR Forum för jämställdhet och tillväxt konferens 3.0. På konferensen kommer vi presentera en plattform för gränsöverskridande samarbete inom EUSBR och EASTP samt ett nytt/nya projekt inom Östersjöområdet olika områden; Interreg BSR, South Baltic, Central Baltic, EU EastP projects med flera som tagits fram inom projektet.   




Informationsbroschyr för Forum för Jämställdhet och tillväxt 3.0 inom Östersjöstrategin (English)
 





Detta projekt finansieras av Svenska institutet. 

 


Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-03-01