Översättning av Metodhandboken - Att driva ett resurscentrum för kvinnor framgångsrikt 


Sammanfattande projektbeskrivning
Winnet Sverige har med stöd av Tillväxtverket RC program och Ungdomsstyrelsens kvinnor organisering sammanställt en Metodhandbok om hur driva ett RC för kvinnor framgångsrikt. Winnet Sverige genomför under 2009 tillsammans med Tillväxtverket och Ungdomsstyrelsen en verksamhetsledarutbildning, som bygger på ovanstående Metodhandbok.

Verksamhetsledarutbildningen genomförs i fem block och syftet är att säkerställa kunskapen att driva resurscentrum för kvinnor framgångsrikt. Utbildningen bygger på metodhandboken, Att driva ett Resurscentrum framgångsrikt, publicerad mars 2008.

Syfte med projektet
Metodhandboken Att driva ett RC för kvinnor framgångsrikt översatt till engelska med ett europeiskt perspektiv integrerat och att med denna översättning utveckla ett gemensamt lärande i Europa om hur kvinnor kan vara delaktigt på lika villkor och med samma förutsättningar som inom andra och mansdominerande områden.

Mål

En översättning till engelska av metodhandboken Att driva ett RC för kvinnor framgångsrikt publiceras och sprids med stöd av Winnet Sverige och WINNET EUROPE organisationen (Europeiska organisationen av RC för kvinnor)  

Målgrupp
RC för kvinnor i Europa inom ramen för WINNET EUROPES organisation som tillsammans med Winnet Sverige organisation deltar.

Dokument  

 Klicka här för att läsa hela sammanfattningen av projektbeskrivningen


Handboken
            

Handbook for WRC, chapter 1-7.zip

Se även fliken Handbook for WRC
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-06-21