Winnet Sverige inbjuder till Ordförande/Medlemsmöte i

Riksdagshuset
Datum: 18 oktober, 2017
Plats: Ledamotshuset, Mynttorget 2, Lokal: L4-17
Tid: 13.00
14.30, (genomförs direkt efter seminariet Regional Hållbar Jämställd Tillväxt och Utveckling)

AGENDA

Kl. 13.00 Välkomna och öppning av ordförande/medlemsmötet, Britt-Marie S Torstensson, ordförande, Lena Schmidt, vice ordförande

Kl. 13.10 Medlemmar/ordförande har ordet, laget runt, kort information om nuläge

Kl. 13.45 Winnet Sveriges styrelse har ordet, uppföljning, utredning om regional jämställd tillväxt, nuläge, seminarium +nuläge i pågående arbete för att säkerställa Winnet organisationens funktion och roll inom regional jämställd hållbar tillväxt, 2018

Kl. 14.00 Dialog om hur mobilisera organisering av resurscentrum för kvinnor regionalt och lokalt. Förslag på kommande aktiviteter tillsammans med medlemmar, uppföljning verksamhetsplan 2017 enligt årsmötes beslut,
Vad ska lyftas på Näringsutskotts möte i Riksdagen 9 november2017?

, 14.30 Sammanfattning och avslutning av ordförande/medlemsmötet Välkomna!

Winnet Sveriges styrelse
Anmälan senast 15 oktober, 2017 till

britt-marie.torstensson@winnetsverige.se

Winnet Sverige fortsätter

kampen för lika villkor, legitimitet för våra medlemmar och finansiering av resurscentra för kvinnor. Ett viktigt argument i detta arbete är antalet medlemmar och vår verksamhet både lokalt och regionalt. Vi hoppas ni fortsatt stödjer vår gemensamma legitimitet och arbete genom ert medlemskap för att stärka kvinnors fortsatta mobilisering och organisering.

Winnet Sverige, www.winnet.se ,info@winnetsverige.se Kansli: Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle

Uppdaterat av Lina Andersson, 2018-05-14