Winnet Centre of Excellence
 
Winnet Centre of Excellence är en centrumbildning som etableras av Winnet Sverige för att synliggöra befintlig forskning om resurscentra för kvinnor. Centrumbildningen ska öka förutsättningarna för att den kunskap som finns om resurscentra kommer till nytta i utformandet av policyinsatser, resurscentra aktiviteter och forskningsstudier om resurscentra. 

Centrumbildningen ska skapa goda förutsättningar för fortsatt forskning om resurscentra i nära samarbete mellan akademi, resurscentra och beslutsfattare i både Sverige och EU. Etableringen finansieras av Tillväxtverkets program Resurscentra för kvinnor.

Etableringen av Winnet Center of Excellence innebär att resurscentras erfarenheter och resultat dokumenteras, analyseras och sprids. Den nära samverkan mellan forskare och resurscentra ger upphov till ny, relevant kunskap om hur ett genusperspektiv kan integreras i den regionala tillväxtpolitiken.

Winnet Centre of Excellence.pdf

För mer information kontakta: britt-marie.torstensson@winnetsverige.se   

Uppdaterat av Lina Andersson, 2014-05-07