Winnet Sveriges styrelse
Styrelsen valdes på årsmötet den 16 mars 2016 i Stockholm


Ordförande

Britt-Marie S. Torstensson

britt-marie.torstensson@winnetsverige.se

Winnet Sverige
Södra Skeppsbron 6
802 80 Gävle026-65 27 66
0702-60 12 77
 
Vice Ordförande
Anu Majkvist

anu.majkvist@winnetsverige.se 
Winnet Halland
C/0 Meeting Point
Östra Vallgatan 28
43241 Varberg


0709-201233


Kassör
Bodil Nilsson

bodil.nilsson@winnetsverige.se

FemNet
Winnet Malmö

070-4800531
Ordinarie Ledamöter

Richard Granberg

richard.granberg@winnetsverige.se


Winnet Kalmar Län

Siv Lindén

siv.linden@winnetsverige.se
Winnet Jönköpings län
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping


036-150705
070-2782629


Carina Larusson

carina.larusson@winnetsverige.se
Winnet Västra Götaland
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

031-13 61 75
0706-10 64 30


Ulla-Britt Holmberg

ulla-britt.holmberg@winnetsverige.se

Winnet Kronoberg                      


                
Lina Andersson

lina.andersson@winnetsverige.se

Winnet Gävleborg
Södra Skeppsbron 6,
802 80 Gävle

026-65 27 66
070-230 19 26


Birgitta Gustavsson

birgitta.gustavsson@winnetsverige.se

RRC Stockholms Län                       
Revisorer
Mikaela Fryklund auktoriserad


Revision 4U


Marie Tranell

Winnet Västra Götaland070-574 70 35

Valberedningen

Sammankallande:
Marianne Lööf

Agnetha Eriksson


Kvinnocenter i Bergsjön

Winnet Jönköping


                       

Uppdaterat av Bodil Nilsson, 2017-02-07