Innovation på Lika Villkor 

- Sammanfattning Innovation på lika villkor!.pdf
 -Program Innovation på lika villkor!.pdf
- 3 nyckelord för en.pdf
- Winnet aug 2012.pptx
- 2012-08-31 Svenska Uppfinnareföreningen.ppt
- Almi Winnet Jönköping 30 aug 2012.pptx
- harry.goldman_120827.ppt
- Innovation & Gender Jönköping_Inger Danilda.pptx
- Malin Lindberg Jönköping 30 aug 2012 (1).pptx
- UF.pptx

                       

Antologin "Promoting innovation - Policies, practices and procedures" med erfarenheter från tio års forskning om genus och innovation.

 

Finns att ladda ned gratis på

www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Promoting-Innovation


                       

 

 Länk

           

 Länk
Uppdaterat av Lina Andersson, 2012-11-15