Landsbygd på Lika Villkor! 

           Landsbygdsriksdagen

Ett mer jämställt landsbygdsprogram 2014

Winnet Sverige inbjöd i samverkan med flera nationella, regionala och lokala aktörer in till en konferens den 3-4 oktober 2011. Konferensen gästades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Deltagarna enades om sju punkter att lyfta fram som viktiga för ett jämställt landsbygdsprogram och dessa överlämnades till landsbygdsministern.
    
Utdrag ur Årsrapport Winnet Sverige 2013.pdf

Utdrag Winnet Sverige Verksamhetsbeskrivning 2013-2015.pdf

 


Material och länkar om
Landsbygd På Lika Villkor
       
Här har vi samlat material, rapporter, länkar m.m som har koppling för till en Landsbygd På Lika Villkor.
 Klicka på länkarna nedan:

Winnets arbete för en Landsbygd På Lika Villkor

Landsbygdsnätverket

Forskning

Rapporter

Länkar
                            

Uppdaterat av Lina Andersson, 2015-12-16