Kvinnors arbetsliv mer osäkert än mäns

Kvinnor och män är ute på arbetsmarknaden i ungefär lika stor utsträckning i Sverige. Men kvinnorna arbetar mer deltid och har oftare osäkra anställ­ningar. Att kvinnor och män ska ha samma möjlig­heter att försörja sig själva är ett viktigt mål för den svenska jämställd­hets­politiken. (Källa: SCB)

Liggande stapeldiagram över orsak till deltidsarbete för personer i åldern 20-64 år 2012

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCBLön hela dagen


För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner gick kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer samman och bildade 15:51-rörelsen inför internationella kvinnodagen 8 mars 2012. Arbetet med minskat lönegap fortsätter. Winnet Sverige är en del av rörelsen. Läs mer om arbetet under Lön hela dagen!

Uppdaterat av Alexandra Iriarte, 2015-05-11